Полезно


Файлови формати, подготовка на файлове при печат, плащания

ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ:
.eps .ai .tiff .psd .pdf .cdr,

Основните файлови формати, които използваме при пълноцветeн печат – офсетов или дигитален – са TIFF, EPS и PDF. При щриховия офсетов печат много по-удобни са векторните формати (най-вече EPS), а ако в проектите има и растерни изображения, можете да ги запишете в TIFF, като почти без изключение те трябва да са или черно-бели (black and white), или полутонови (grayscale). Цветните модели RGB и CMYK почти нямат общо с щриховия печат.

Приемаме и файлове от CorelDraw и Adobe Illustrator, но при тях често има проблеми. Винаги, когато софтуерът ви го позволява, избягвайте да ни давате файлове с текстове, които не са конвертирани в криви, тъй като няма гаранция, че ние разполагаме с шрифтовете, които сте използвали.

 

Подготовка на файл при печат на
ПОДЛОЖКА ЗА МИШКА или ЧАША

Файловете трябва да бъдат с размер на проекта по-голям с 5 mm от всяка страна от размера на желаната подложка. Например за стандартната подложка (182х222 mm), проектът трябва да е с размер 192x232 mm.

Запишете файла в CMYK формат и с резолюция поне 225 dpi.

Конвертирайте всички шрифтове в криви.

Желателно е важната информация (телефони, адреси, имена...) да са на поне 5 mm от ножа.

В случай, че не разполагате с готов проект, ние можем да Ви помогнем при създаването му. За тази цел, ще ни бъде необходимо да ни предоставите снимки, запазени знаци, текст, или с други думи всичко необходимо, за да се получи идеята на проекта Ви. От наша страна бихте могли да разчитате на специално изготвен за Вас дизайн, прецизност и качество, както на проекта, така и на готовия продукт.

ПЛАЩАНИЯ

Всички поръчки се изпълняват след авансово плащане в размер на 50% от крайната сума по поръчката. Остатъка от цялата сума следва да бъде платен непосредствено преди или при получаването на стоките. Може да бъде извършено плащане в брой или чрез банков превод.

СЕЛЕКТА - Селектирай пътя към успеха!
СЕЛЕКТИРАЙ ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА!

София 1172 | жк. Дианабад
ул. Апостол Карамитев 7

  За нас

Продукти

Услуги

Полезно

Контакти

BG EN

 Търсене