Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на уебсайта www.selektabg.com


ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СЕЛЕКТА БГ ЕООД и посетителите на уебсайта www.selektabg.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Чл. 2. (1) Уебсайтът www.selektabg.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните материали и услуги от СЕЛЕКТА БГ ЕООД.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 3. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.selektabg.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на СЕЛЕКТА БГ ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СЕЛЕКТА БГ ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на СЕЛЕКТА БГ ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 4. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.selektabg.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) СЕЛЕКТА БГ ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за изработка на продукт или цена на материал, след като това е поискано от самите тях. СЕЛЕКТА БГ ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) СЕЛЕКТА БГ ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(6) СЕЛЕКТА БГ ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(7) В сайта www.selektabg.com посетителите се съгласяват СЕЛЕКТА БГ ЕООД  да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(8) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.selektabg.com.

(9) Посетителите на www.selektabg.com  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 5. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СЕЛЕКТА БГ ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.selektabg.com от момента на публикуването им.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 6. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.selektabg.com считано от 01.01.2024 г.

СЕЛЕКТА БГ ЕООД
гр. София, 01.01.2024 г.

СЕЛЕКТА - Селектирай пътя към успеха!
СЕЛЕКТИРАЙ ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА!

София 1172 | жк. Дианабад
ул. Апостол Карамитев 7

  За нас

Продукти

Услуги

Полезно

Контакти

BG EN

 Търсене